سامسونگ

سامسونگ یکی از مهمترین برندهای وسایل خانگی است که در میان مردم شهرت زیادی زیادی یافته است. اورژانس سرویس یکی از مهمترین نمایندگی های تعمیرات سامسونگ است که با کمک تعمیرکاران متخصص خود اقدام به تعمیرات کلیه محصولات سامسونگ نموده است. شماره های تعمیر تلویزیون سامسونگ شماره های مناطق سهروردی – مطهری – بهشتی – …