سامسونگ

سامسونگ یکی از برندهایی است که در زمینه تولید یخچال و فریزر پیشرو بوده و نه تنها تکنولوژی های اخیر را در یخچال فریزر استفاده نموده است بلکه ظاهر بسیار زیبایی را برای ان ها طراحی نموده است. شماره های تعمیر یخچال فریزر سامسونگ شماره های مناطق سهروردی – مطهری – بهشتی – هفت تیر …