کدهای خطا در یخچال سامسونگ

یکی از مشکلاتی که در استفاده از وسایل برقی خانگی رخ می دهد، عیوبی است که در حین استفاده از وسیله رخ داده و در آن زمان فرد نمی داند آیا این عیب را می تواند برطرف کند یا خیر. به همین دلیل است که سامسونگ برای وسایل برقی تولید خود کدهای خطایی را در …