عیب یابی مشکلات ماشین ظرفشویی

آب از طریق شکاف هوا به داخل سینک تخلیه می شود ·       شکاف هوا را بررسی کنید مشکلات مربوط به چرخه خشک کردن ·       المنت گرمایی را بررسی کنید ·       فن خشک کن را بررسی کنید ·       ترموستات را بررسی کنید ماشین سروصدا دارد ·       بررسی کنید که بازوی اسپری آسیب ندیده باشد و مسدود …