چگونه شیر ورودی ماشین ظرفشویی را بررسی کنیم؟

برای دسترسی به شیر ورودی، پنل زیرین زیر در را جدا کنید. این پنل معمولاً به کمک دو پیچ یا در زیر یا بالای پنل در جای خود نگه داشته شده است. ممکن است نیاز باشد که ابتدا در ماشین ظرفشویی باز شود تا بتوان به پیچ‌های بالا پنل دست یافت. سپس در را ببندید …