1669 پشتیبانی سریع
نمایندگی تعمیرات سامسونگ

عیب یابی مشکلات ماشین ظرفشویی

311 بازدید
عیب یابی مشکلات ماشین ظرفشویی
آب از طریق شکاف هوا به داخل سینک تخلیه می شود ·       شکاف هوا را بررسی کنید
مشکلات مربوط به چرخه خشک کردن ·       المنت گرمایی را بررسی کنید

·       فن خشک کن را بررسی کنید

·       ترموستات را بررسی کنید

ماشین سروصدا دارد ·       بررسی کنید که بازوی اسپری آسیب ندیده باشد و مسدود نشده باشد

·       فیلتر ورودی را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

·       موتور و اتصالات را بررسی کنید

·       فن و تیغه موتور را بررسی کنید

·       مسدود شدن بخش تخلیه را بررسی کنید

در با فشار زیاد باز می شود ·       فنرهای در را بررسی کنید
در بسته نمی شود یا به درستی چفت نمی شود ·       بدنبال انسداد باشید

·       چفت در را بررسی کنید

·       لولاهای در را بررسی کنید

·       درزگیر در را بررسی کنید

چرخه شستشو ماشین کامل نمی شود ·       تایمر موتور را بررسی کنید

·       ترموستات را بررسی کنید

·       المنت گرمایی را بررسی کنید

ظرف شوینده باز نمی شود ·       مسدود شدن ماده شوینده را بررسی کنید

·       تایمر موتور را بررسی کنید

·       بازوی عامل را بررسی کنید

·       مونتاژ بی متال را بررسی کنید

زمان چرخه شستشو بسیار طولانی است ·       تایمر موتور را بررسی کنید

·       المنت گرمایی را بررسی کنید

·       ترموستات را بررسی کنید

ظروف به اندازه کافی تمیز نمی شوند ·       بررسی کنید که سطح آب کافی باشد

·       بازوهای اسپری و تاور اسپری را بررسی کنید

·       دمای آب را بررسی کنید

·       ظرف شوینده را بررسی کنید

·       فیلتر ذرات ریز را بررسی کنید

·       فشار آب را بررسی کنید

·       شیر ورودی آب را بررسی کنید

·       شیر تخلیه را بررسی کنید

·       سوئیچ انتخابگر را بررسی کنید

·       تایمر موتور را بررسی کنید

·       المنت گرمایی را بررسی کنید

·       مونتاژ ترمینال بی متال را بررسی کنید

دیوارها، قفسه ها یا سینک زنگ زده اند ·       فلز زنگ زده را تعمیر کنید

 

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 1669